JAK PROPOJIT S NAŠÍ SMS BRÁNOU?

Kontaktujte nás, svého administrátora, či webmastera vašeho stávajícího řešení. Pomocí níže uvedených skriptů, lze jednodušše implementovat SMSVio i do Vašeho projektu či e-shopu.

API INFORMACE / INTEGRACE

Odeslání jedné SMS

Odeslání jedné samostatné zprávy

Request

Header:

· API-KEY – API klíč uživatele

Body:

· number – telefonní číslo příjemce
· message – text zprávy
· devices – případné určení konkrétního odesílacího zařízení

Odeslání SMS na více čísel

Odeslání jedné zprávy více příjemcům

Request

Header:

· API-KEY – API klíč uživatele

Body:

· messages –pole zpráv obsahující vždy [number, message]
· useAvailable – určení, zda má být k odeslání použito vice zařízení (je-li k dispozici)
· devices – případné určení konkrétního odesílacího zařízení

Načtení podrobných informací o odeslané zprávě

Načtení detailních informací o odeslané zprávě

Request

Header:

· API-KEY – API klíč uživatele

Body:

· id –ID požadované zprávy

Response

Pole obsahující veškeré podrobnosti zprávy – stav, časy odeslání, případně doručení, obsah a cíl původní zprávy

Smazání konkrétní SMS

Odstranění jedné konkrétní zprávy ze systému

Request

Header:

· API-KEY – API klíč uživatele

Body:

· id – ID požadované zprávy